Heim

Garden Haukaas ligg i Tinn kommune, om lag 4,5 km frå bygdesenteret Tinn Austbygd. Haukaasgrenda ligg høgt og fritt på solsida i Øvre – Austbygde. Gamle Telemarkstun og nye husvere og driftsbygningar ligg vakkert til i eit velstelt kulturlandskap.

Utsynet frå garden – som ligg 520 m.o.h. – er storslått. Mot sør-vest ser ein Austbygde og Tinnsjøen. Majestetisk over Tinnsjøen kneisar Gaustatoppen med sine 1883 m.o.h. Mot nordvest ser ein fjella mot Hardangervidda. Bak garden – mot aust – ligg det næraste turterrenget. Her kan ein gå opp den skogkledde lia og innover åsen.
Ein passerer heimsetra Smærhovde før ein kjem inn på eit lite fjellparti som heiter Rivsfjell, om lag 1200m.o.h. Fjellet er småkuppert med mange fine fiskevatn. Frå den høgaste toppen ser ein Blefjell, deler av Hardangervidda og sjølvsagt Gaustatoppen.

Mange gardar i Tinn er svært gamle, truleg 2-3000 år eller meir. Etter gardsnamnet -ås å døme, var det på Haukaas truleg busetjing frå mellomalderen, ein gong mellom 1050-1350.

Denne fjellgarden kan vi lese om heilt tilbake til 1536 i «Tinn-soga». Den gongen var dei no 6 grannegardane ein stor gard. Garden vart delt opp i to i 1610, ein fullgard og ein halvgard. Vi følgjer fullgarden vidare 200 år framover i tid , og ser at den no var delt opp i 5 gardar.

Om vår del av garden Sud-Haukaas kan vi lese i «Tinn-soga» at eigarane selde garden i 1848 og drog til Amerika. Ei ny slekt kom til Haukaas, og det er denne slekta som har garden i dag.

Hytteutleige

GAMLESTOGO 

Ledig fra 01.08.2018

Pris kr. 69 000,- inkl.mva, brøyting og renovasjon

SOLBU

Ledig fra 10.01.2018

Pris kr. 49 000,- inkl.mva, brøyting og renovasjon

BERGLI

Ledig fra 10.01.2019

Pris kr. 59 000,- inkl.mva, brøyting og renovasjon

Nyheiter

Kontakt oss